Dóša koncept: Praktický průvodce pro zdraví a harmonii

Co jsou tři dóši, jak ovlivňují zdraví, vzhled, vlastnosti, charakter a tendence? Jak skrze pochopení svého dóša typu udržovat své zdraví a emoce pod kontrolou? V tomto článku najdete odpovědi na tyto otázky a něco navíc.
Dóša teorie

Co jsou tři dóši: Základní přehled

Dóši jsou energie, které ovlivňují vše stvořené: přírodu i celý vesmír. Rozlišujeme tři dóši: vátu, pittu a kaphu. Každá z nich je tvořena dvěma elementy. Každá dóša je ve védách popsána souborem několika vlastností, z nichž vychází popis jejich obecných projevů a každé jedné dóše přísluší určité funkce.

Váta je princip pohybu. Tvoří ji elementy éter a vzduch. V přírodě se váta projevuje jako vítr, bouře, zemětřesení nebo je patrná v migraci zvířat. Ve vesmíru se váta projevuje jako rotace a pohyb planet, letící komety a meteory nebo kosmický vítr.

Pitta je princip transformace. Tvoří ji elementy oheň a voda. V přírodě se pitta projevuje jako slunce, oheň, vulkány, blesky nebo fotosyntéza. Ve vesmíru se pitta projevuje jako záření, supernovy nebo černé díry.

Kapha je princip stability. Tvoří ji elementy voda a země. V přírodě se kapha projevuje jako voda, led, sníh nebo mlha. Ve vesmíru se kapha projevuje jako gravitace nebo helium.

Tridóšická teorie je specifický koncept, který nemá v západní medicíně ideovou obdobu. Nicméně, v jiných tradičních léčebných systémech, které se zabývají lidským bytím komplexněji, byly popsány podobné náhledy. Někteří autoři poukazují na podobnost mezi tridóšickou teorií a teorií pěti elementů tradiční čínské medicíny. Podle této nauky jsou všechny jevy ve vesmíru tvořeny a ovlivňovány pěti základními silami: dřevem, ohněm, zemí, kovem a vodou. Každý element je spojen s určitou barvou, směrem, ročním obdobím, orgánem, emocí a chutí.

Jak tři dóši ovlivňují zdraví

Podle ájurvédy se každý člověk rodí s unikátní kombinací tří energií, jejichž charakteristické vlastnosti se projeví ve fyzickém vzhledu a psychických rysech. Zdraví člověka závisí na rovnováze mezi těmito třemi principy. Narušení rovnováhy kterékoli z dóš může vést k nepohodě, mírným zdravotním obtížím nebo nemoci. Převažující dóša napovídá, k jaké nemoci budeme náchylnější.

  • Váta je suchá, lehká, chladná, rychlá a proměnlivá. Váta ovlivňuje pohyb, nervový systém, dýchání, krevní oběh a trávení. Lidé s převahou váty jsou obvykle štíhlí, vysocí, kreativní, spontánní a adaptabilní. Na druhou stranu jsou také náchylní k úzkosti, strachu, nespavosti, suchosti kůže, zácpě a bolestem kloubů.
  • Pitta je ostrá, teplá, světlá, tekutá a intenzivní. Pitta ovlivňuje metabolismus, hormony, tělesnou teplotu, chuť k jídlu a inteligenci. Lidé s převahou pitty mají střední postavu, bývají osvalenější, energičtí, odvážní, ambiciózní, logičtí, sebevědomí a dobří vůdci. Na druhou stranu jsou také náchylní k hněvu, žárlivosti, zánětům, vyrážkám, pálení žáhy a krvácivým onemocněním.
  • Kapha je těžká, pomalá, chladná, hladká a stabilní. Kapha ovlivňuje imunitu, sílu, paměť, klid, emocionální stabilitu. Lidé s převahou kaphy jsou obvykle plnější, silní, klidní, loajální, soucitní a trpěliví. Na druhou stranu jsou také náchylní k lenosti, depresi, obezitě, nachlazení, alergiím a otokům.

Já si dóši představuji jako tři hudebníky. Každý virtuos (dóša) hraje svou vlastní melodii, ale všechny společně vytváří harmonickou symfonii (zdravý organismus). Pokud je některý nástroj (dóša) nesprávně naladěný, ovlivní to celkovou harmonii (vede k nemoci).

Má pitta mě nutí pracovat i v době, kdy bych měla odpočívat. Někoho jiného zase může jeho kapha ponoukat k jedení, i když nepociťuje hlad.

Jak udržovat rovnováhu mezi dóšami pro lepší zdraví

Dóši můžeme udržovat v rovnováze prostřednictvím stravy, koření, životního stylu, včetně pohybu, bylin, tělesnými terapiemi a duchovními rituály.

  • Koření jsou mocné látky, které mohou ovlivnit naše tělo a mysl. Ájurvéda doporučuje používat koření podle naší konstituce a ročního období. Například vata může používat čerstvý zázvor, kardamom, skořici, fenykl a hřebíček, pitta může používat máta, koriandr, fenykl, kardamom a šafrán a kapha může používat pepř, kurkumu, sušený zázvor, hřebíček a chilli.
  • Byliny jako přírodní léky působí opačně než léky tradiční západní medicíny. Podporují žádoucí, zatímco západní medicína potlačuje nežádoucí.
  • Tělesné terapie se používají k harmonizaci těla a mysli. Mezi ájurvédské tělesné terapie patří abhyanga, marma čikitsa, olejování, pocení, klystýr a pouštění žilou. Tyto terapie se provádějí pod dohledem odborníka, podle konstituce a zdravotního stavu.
  • Duchovní rituály jsou způsoby, jak se spojit s vyšší mocí, najít smysl a účel života a rozvíjet vnitřní klid a spokojenost. Mezi duchovní ájurvédské rituály patří meditace, modlitba, recitace manter, puja, obětování nebo poutě.

Jak předcházet nemocem spojeným s nerovnováhou dóš

Nerovnováha dóš může vést k různým zdravotním problémům, jako jsou zažívací potíže, alergie, bolesti hlavy, nespavost, úzkost, deprese a další. Porozumění vlastní konstituci a dodržování zásad ájurvédy pomáhá udržovat rovnováhu mezi vátou, pittou a kaphou. V domácích podmínkách o své zdraví pečujeme vhodně volenou dietou a aktivitami.

Péče o rovnováhu dóš prostřednictvím diety

Jedním ze tří pilířů zdraví je strava. Obecně každé dóše náleží vhodné a nevhodné potraviny, které ji buď podporují, nebo narušují. Váta je charakterizována jako suchá, lehká, chladná a proměnlivá, proto potřebuje teplé, vlhké, sladké a těžké potraviny, které ji zklidní a vyživí. Pitta je charakterizována jako horká, ostrá, intenzivní a agresivní, proto potřebuje ochlazující, sladké, hořké a mírné potraviny, které ji ochladí a uklidní. Kapha je charakterizována jako těžká, pomalá, vlhká a stabilní, proto potřebuje sušší, lehčí, zahřívající a ostré potraviny, které ji povzbudí a aktivizují.

Ajuvéda klade důraz na úpravu diety nejen podle konstitučního typu. Další důležitý faktor je věk, roční období, klima, denní doba a aktuální zdravotní stav. Není tedy možné říci, že existuje univerzální dieta, která by vyhovovala všem lidem stejné konstituce. Každý člověk je natolik jedinečný se specifickými potřebami, které mohou obecně doporučované potraviny pozměnit. Řešením je naslouchat svému tělu a své zkušenosti.

Dva lidé s převládající váta dóšou mohou mít rozdílně zastoupené kvality váta dóši. Váta, která je sušší, může potřebovat větší zastoupení tuku a olejů v potravě. Zatímco mobilnější vátě by mohlo dělat dobře hutnější a výživnější jídlo. To samé platí i pro pitty a kaphy.

Proto je důležité, abychom si uvědomili, že strava podle ájuvédy není dogmatická, ale flexibilní a individuální. Ajuvéda nám nabízí základní principy a směrnice, které nám pomáhají pochopit, jak naše strava ovlivňuje naše zdraví a pohodu, ale neukládá nám žádné striktní zákazy nebo příkazy. Na nás je, abychom si našli svou optimální stravu, která nám vyhovuje nejen podle našeho typu, ale také podle našich životních okolností.

Nicméně, strava podle ájuvédy není pouze o tom, co jíme, ale také o tom, kdy a jak jíme. Je důležité jíst pravidelně, v klidu, v souladu s denními cykly a rytmem roku.

Cvičení jako prostředek k harmonizaci dóš

Dalším pilířem zdraví je denní režim. Zde bych se chtěla věnovat doporučení ájurvédy ke cvičení. Vedle konstituce je klíčová fyzická kondice. Vátoví lidé by měli cvičit mírně, pomalu a s pozorností, aby podporovali stabilitu a klid. Lidé s převahou pitta dóši mohou provádět středně náročná cvičení, s radostí a bez soutěživosti, aby se příliš nepřehřívali. Kaphoví lidé by měli cvičit intenzivně, dynamicky a s odhodláním, aby se zahřáli a narušili těžkost a pomalost. Pro všechny dóši je doporučována jóga, tai-chi, procházky, běh, plavání, cyklistika, aerobik a posilování. Cvičení by mělo být prováděno pravidelně, nejlépe ráno. Vždy v souladu s našimi potřebami a možnostmi.

Jak se určuje dominantní dóša

Online testy pro určení dóša konstituce

Existuje několik způsobů, jak určit svoji dominantní dóšu. Nejdostupnější z nich je online test. Další možností jsou dotazníky v knihách o ájurvédě. Testy obsahují otázky o fyzickém vzhledu, psychických charakteristikách, preferencích a návycích.

Určování dóša prakrti pomocí dotazníku je snadný a rychlý způsob, jak získat základní představu o naší konstituci. Dotazníky jsou obvykle zdarma a poměr dóš spočítají za nás. Dále umožňují porovnat naše výsledky s ostatními lidmi, kteří si test provedli. Nevýhodou dotazníků je, že nejsou příliš přesné a spolehlivé, protože závisí na našem subjektivním hodnocení a mohou tak být ovlivněny náladou, emocemi nebo okolnostmi.

Dóša dotazníky v knihách o ájurvédě

Další možností, jak určit svoji dominantní dóšu, je použít dotazníky, které najdete v knihách o ájurvédě. Sady otázek jsou podobné jako u online dotazníků. Dotazníky jsou obvykle podrobnější a komplexnější než online testy, ale také vyžadují více času a pozornosti. Jsou vhodné pro získání podrobnějšího a hlubšího poznání o vaší konstituci. Pokud se za čas vrátíte k dříve vyplněnému dotazníku, může se stát, že aktuální odpovědi se budou lišit od původních. Vaše dominantní dóša se neproměnila! Změnil se Váš náhled na sebe vlivem nálady, emocí, pocitů a žitých okolností.

Pulsní diagnostika dóša konstituce u ájurvédského terapeuta

Dalším způsobem je nechat se vyšetřit ájurvédským terapeutem, který dokáže pomocí pulsní diagnostiky zjistit poměr jednotlivých dóš. Pulsní diagnostika je velmi přesná a spolehlivá metoda, která odhalí i potenciální slabá místa, kde se s vyšší pravděpodobností může rozvinout nemoc, případné nerovnováhy nebo stádium již propuklé nemoci.

Určování konstitučního typu pomocí pulsní diagnostiky vyžaduje návštěvu odborníka, který má zkušenosti a znalosti v této oblasti ájurvédy. Pulsní diagnostika je však přesná a spolehlivá. Pulsní diagnostika kromě určení prakrti také poskytuje podrobnou zpětnou vazbu o našem zdraví a možných problémech, které bychom měli řešit. Nevýhodou pulsní diagnostiky je, že je časově náročná a finančně nákladná.

Jak se stát mistrem své dóši

Cesta ke zdraví a štěstí. Každá dóša má své silné a slabé stránky, své talenty a výzvy, své příležitosti a potenciální hrozby. Pochopením své konstituce můžeme vědoměji volit tak, abychom podporovali rovnováhu a harmonii. Intuice napoví, co je pro nás nejlepší.

Mistrovství přináší empirická zkušenost a tak vykročte směrem ke svému zdraví a štěstí.

Jak se přizpůsobit změnám ročních období, denních cyklů a životních etap podle dóš

Denní cykly, roční období a životní etapy jsou rytmické změny. Každé období má svou dominantní dóšu, která ovlivňuje naše tělesné a psychické funkce. Vhodná strava a denní rutina (cvičení) pomáhá udržovat dóši v rovnováze. Z pohledu dne je hlavním jídlo oběd, neboť síla trávicího ohně kopíruje sílu slunce. V zimě je trávicí oheň obecně silnější. Na jaře je vhodné dietu odlehčit a pročistit trávení. V létě, kdy vládne pitta, je vhodné jíst ochlazující, šťavnaté a lehké potraviny. Na podzim a na počátku zimy, kdy je dominantní váta, jejíž vlastnosti jsou suchost, chlad a pohyb, je vhodné jíst teplé, vlhké a sladké potraviny, dodržovat pravidelný režim, dopřát si klid a odpočinek.

Několik slov závěrem

Mým cílem pro sepsání tohoto praktického průvodce světem tří dóš nabídnout vám, čtenářům něco zajímavého. V blogovém příspěvku jsem vysvětlila, co jsou dóši, jak se určuje dominantní dóša, jak dóši udržovat v rovnováze a jak s nimi pracovat tak, aby byl byl život souladnější. Pokud se chcete dozvědět více o ájurvédě a jejích praktikách, přihlaste se k odběru mého newsletteru. Rozesílám zajímavé a kvalitní informace, články, tipy a doporučení. Také mě můžete sledovat na sociálních sítích. Za sdílení osobních zkušeností a položené dotazy předem děkuji.