Chronické nemoci: ájurvéda řeší příčiny a podporuje žádoucí stav

Prozkoumejte, jak ájurvéda přistupuje k léčení chronických nemocí tím, že se zaměřuje na příčiny, nejen na symptomy. Zjistěte, jak Vás může ájurvéda podpořit při limitujícím chronickém onemocnění.
chronické nemoci

Co jsou chronické nemoci a jak se projevují

Chronické nemoci jsou taková onemocnění, která probíhají dobu obvykle delší než několik měsíců a jejich progrese je relativně pomalá. Často u nich dochází k nevratným fyziologickým změnám. Proto je důležité, aby byly co nejdříve diagnostikovány a léčeny. Chronické nemoci jsou často nevyléčitelné, ale mohou být udržovány pod kontrolou. Tím se omezí jejich progrese a rozvoj komplikací. Léčba chronických onemocnění vyžaduje dlouhodobou a soustavnou lékařskou péči a součinnost pacientů. Dle PharmDr. Margit Slimákové základ jejich terapie představuje změna životního stylu s důrazem na výživu.

Chronické onemocnění se může objevit dvěma způsoby:

 1. Akutní onemocnění v důsledku nedostatečné, neadekvátní nebo nemožné léčby přechází do stádia adaptace. Hovoří se o chronifikaci onemocnění.
 2. Onemocnění nese od počátku rysy chronické nemoci a rozvíjí se plíživě. Hovoří se o tzv. subklinickém onemocnění.

Mezi chronická onemocnění patří srdeční choroby, mozková mrtvice, cukrovka nebo Alzheimerova choroba.

Chronické nemoci mohou mít různé příčiny, které se mohou kombinovat nebo ovlivňovat navzájem. Mezi možné příčiny chronických nemocí patří genetické faktory, vrozené vady, infekce, záněty, poruchy imunitního systému, metabolické poruchy, hormonální nerovnováha, životní styl, nevhodná strava, obezita, kouření, alkohol, drogy, znečištěné životní prostředí, stres nebo trauma.

Chronické nemoci se mohou projevovat různými způsoby, podle toho, která část těla nebo systém je postižen. Některé chronické nemoci se projevují jasnými a specifickými příznaky, jako je například bolest na hrudi, dušnost, zvýšená hladina cukru v krvi nebo poruchy paměti. Jiné chronické nemoci se projevují spíše obecnými a nespecifickými příznaky, jako je například únava, nechutenství, hubnutí, depresivní nálada nebo poruchy spánku. Některé chronické nemoci se projevují jen občasně, například při zhoršení stavu nebo vlivem spouštěcích faktorů, jako je stres, infekce, alergeny nebo podráždění. Jiné chronické nemoci se projevují trvale, bez ohledu na vnější podmínky.

Chronické nemoci omezují schopnost nemocných vykonávat běžné denní činnosti, jako je práce, studium, sport, koníčky nebo sociální kontakty. Chronické nemoci také snižují kvalitu života nemocných fyzickou bolestí, duševním utrpením, izolací, stigmatizací, diskriminací nebo ztrátou smyslu života.

Jaký je přístup k léčbě chronických nemocí západní medicíny

Západní medicína je systém založený na vědeckém poznání, které se snaží objasnit příčiny, mechanismy a důsledky různých onemocnění. Pro stanovení diagnózy využívá laboratorní testy a různá vyšetření. Nemoc považuje za izolovaný problém, který je třeba odstranit nebo zmírnit. Jeho standardizovaná léčba cílí na potlačení příznaků a projevů, které jsou považovány za nepříznivé a nežádoucí. K léčbě využívá chemické léky se specifickým účinkem na určitou část těla nebo systém. Západní medicína, resp. ošetřující lékař přímo nezahrnuje pacienta do procesu léčby. Rozhoduje z pozice autority, což může snižovat motivaci, spolupráci a zodpovědnost pacienta za své zdraví.

Mezi výhody západní medicíny patří jasný a strukturovaný přístup pro stanovení diagnózy a léčby. Ošetření i léčba je dostupná. Vychází z nejnovějších poznatků lékařské vědy. Západní medicína podceňuje celostní přístup k člověku. Obvykle přehlíží duševní, emocionální a duchovní složky pacienta. Neřeší příčiny nemoci, ale pouze její projevy a následky. Léky mají obvykle vedlejší účinky, které mohou poškozovat tělo. Západní medicína nevěnuje potřebnou pozornost prevenci a podpoře zdraví, které spočívá ve zdravém životním stylu, vhodně poskládaném jídelníčku, pohybu a odpočinku.

Západní medicína je vhodnější pro léčbu akutních onemocnění, která vyžadují rychlou intervenci. Pro léčbu chronických a komplexních onemocnění, která vyžadují dlouhodobou a individuální péči, je však západní medicína často nedostatečná nebo nevhodná. Proto je dobré hledat i jiné možnosti, které nabízí například ájurvéda nebo tradiční čínská medicína, které mají jiný přístup k léčbě chronických nemocí.

Jak k léčbě chronicky nemocných osob přistupuje ájurvéda

Cílem ájurvédské léčby je odhalit a odstranit příčinu nemoci. K člověku je přistupováno holisticky a individuálně. Léčebný protokol je unikátní, odpovídá konstituci pacienta, aktuálnímu stavu, potřebám a sezóně. K léčbě ájurvéda používá různé metody a přírodní prostředky; potraviny (mléko, jogurt, ghí, med), koření (jako součást pokrmu, nebo formou odvaru), byliny (prášek, odvar, extrakt, pasta), mantry, rituály (na příklad agnihotra (obětování ohni)), meditace jako vnitřní a duchovní lék.

Ájurvédská léčba vyžaduje otevřenost, toleranci a porozumění mezi ájurvédským terapeutem a nemocným klientem.  Společně by měli hledat nejlepší řešení pro obnovu zdraví a zlepšení kvality života.

Vztah ájurvédského terapeuta a nemocného klienta vytváří prostor pro sdílenou odpovědnost obou partnerů. Dle véd by terapeut měl být kvalifikovaný, zkušený a spolehlivý odborník, který je schopen zvolit vhodnou léčbu a dohlížet na její průběh. Pacient se aktivně zapojuje do své léčby, měl by být vybaven dobrou pamětí, aby si zapamatoval doporučení, a schopností je následovat.

Ájurvéda je tedy účinným způsobem léčby, protože podporuje rovnováhu celého člověka, na těle, v mysli a duši. Ájurvéda tak pomáhá zlepšit kvalitu života, podporuje sebepoznání a učí žít ve větším souladu se svým já.

Shrnutí hlavních rozdílů mezi léčbou chronických nemocí ájurvédskou a západní medicínou

Západní medicína a ájurvéda jsou dva různé systémy, které se liší v tom, jak chápou, diagnostikují a léčí chronické nemoci. Mají odlišné principy, metody a cíle.

AspektÁjurvédaZápadní medicína
PřístupZaměřuje se na podporu žádoucíhoZaměřuje se na diagnostiku a potlačování nežádoucího
LéčbaVyužívá přírodní látky jako byliny, koření a minerályVyužívá syntetické léky
VýsledkyMůže trvat déle, než se projeví výsledky, ale má méně vedlejších účinkůMůže poskytnout rychlejší výsledky, ale může mít více vedlejších účinků
Kombinace s jiným léčebným systémemFunguje dobře v kombinaci se západní medicínou k posílení jedince, aby byl méně postižen nemocí, a k obnovení rovnováhy těla po dlouhodobé léčbě léky nebo chirurgiíMůže být účinně doplněna ájurvédou pro lepší řízení chronických stavů, jako je artritida, diabetes nebo hypertenze

Jak kombinovat ájurvédu a západní medicínu pro optimální zdraví

Ájurvéda jako doplněk k západní medicíně může být pro pacienty s chronickými onemocněními prospěšná v následujících oblastech:

 • sebepéče (dieta, životní styl, spánek)
 • podpora mysli a duše 
 • posilování imunity a vitality
 • detoxikace a eliminace negativních účinků dlouhodobě užívaných chemických léků
 • identifikace příčiny nemoci

Kombinace ájurvédy a západní medicíny je pro pacienty s chronickými onemocněními možná a žádoucí za předpokladu, že je prováděna kvalifikovaně a zodpovědně. Rozšiřuje spektrum možností chronicky nemocných osob.

Jaká rizika s sebou nese ájurvédská léčba pro chronické pacienty

Oponenti a kritici holistických léčebných systémů vyzdvihují zejména následující rizika v souvislosti s léčbou chronických onemocnění:

 • Nedostatečná nebo nekvalitní diagnostika

Ájurvédská diagnostika se opírá o anamnézu, fyzikální vyšetření, pulzní diagnostiku a další metody, které mohou být subjektivní, nepřesné a neúplné. Ájurvédská diagnóza může být jiná, nebo v rozporu s diagnózou západní medicíny, což může nepříznivě působit na pacienta.

 • Nežádoucí účinky nebo interakce ájurvédských preparátů

Ájurvédské preparáty se skládají z různých bylin, minerálů, živočišných produktů nebo kovů, které mohou v některých případech vyvolat alergie, podráždění nebo narušení rovnováhy těla. Mohou také interagovat s jinými léky, které pacient užívá. Mohou snižovat nebo zvyšovat jejich účinnost. Ájurvédské preparáty nemusí být vyrobeny z kvalitních a bezpečných surovin.

 • Nedodržování doporučení

Obtížná nebo časově náročná doporučení zvyšují pravděpodobnost ztráty motivace klienta. Doporučení v rozporu s kulturními, náboženskými, sociálními nebo osobními preferencemi a zvyklostmi mohou vést k nepohodě, stresu nebo vnitřnímu konfliktu.

Jaké jsou výhody a výsledky ájurvédské terapie pro chronické pacienty

Klienti, kteří přichází na kontrolní vyšetření, nejčastěji pozorovali následující účinky ájurvédských doporučení či terapií:

 • zvýšená odolnost proti virům a nachlazení
 • zlepšení tráven a metabolismu  
 • regulace hmotnosti, cholesterolu a krevního tlaku
 • zklidnění nervového systému,
 • zlepšení spánku
 • vylepšení paměti a koncentrace
 • zlepšení pohybového aparátu, zmírnění bolestí, otoků nebo ztuhlosti
 • zlepšení kůže, vlasů, zubů, nehtů
 • redukce akné, ústup ekzémů
 • posílení libida, úprava hormonů, vyladění menstruačního cyklu
 • vnitřní ztišení, zjemění, objevy

Jak se objednat na ájurvédskou konzultaci

Pokud byste se chtěli objednat na konzultaci se mnou, můžete to udělat následujícím způsobem:

 • Telefonicky: Zavolejte mi na číslo +420 608 877 568 a domluvíme termín konzultace.
 • E-mailem: Napište mi na e-mailovou adresu marketa.fukova@seznam.cz a uveďte své jméno, telefonní číslo, preferovaný termín a místo konzultace. V odpovědi Vám potvrdím Vaši rezervaci.
 • Online: Navštivte mou webovou stránku www.vedomedoteky.cz a prostřednictvím kontaktního formuláře poptejte termín konzultace.

Konzultace trvá obvykle 90 minut a stojí 1.700 Kč. Konzultace probíhá v centru Dayal v Praze nebo online, podle vaší preference. Provádím konzultace též v angličtině.

Před konzultací potřebuji od Vás vyplnit dotazník, který nám umožní pracovat efektivněji. V první části konzultace bude věnována rozhovoru o Vašich potížích. V druhé části konzultace provedu vyšetření očí, nehtů, jazyka a přečtu si Váš pulz. Na základě toho Vám doporučím plán léčby, který může zahrnovat úpravu stravy, režimu, byliny, koření, preparáty z nich, tělesné terapie a další techniky, které pomohou obnovit rovnováhu těla, mysli a duše. Kontrolní konzultace obvykle probíhá po třech měsících. V mezičase mohu v případě potřeby poskytovat podporu nebo radu e-mailem či telefonicky.

Těším se na spolupráci s vámi a na zlepšení vašeho zdraví a kvality života pomocí ájurvédy. Pokud máte jakékoli dotazy nebo pochybnosti, neváhejte mě kontaktovat. Přeji Vám krásný den.